Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Pływanie korekcyjne dla dzieci w Gdyni

Pływanie korekcyjne dla dzieci odbywa się na pływalniach: Chylonia, Obłuże, Karwiny, Witomino, Rumia, Gdynia

Pływanie korekcyjne dla dzieci w GdyniPływanie korekcyjne jest wplecione w programie wszystkich grup pływackich (nauka pływania dla dzieci i nauka pływania dla dorosłych), niezależnie od stopnia zaawansowania. Są to ćwiczenia korygujące wady postawy, tym samym wszyscy uczestnicy objęci są pływaniem korekcyjnym. Na wniosek rodziców (w grupie dzieci) realizujemy zindywidualizowany program pływania korekcyjnego podczas zajęć grupowych lub indywidualnych.Pływanie korekcyjne dla dzieci w Gdyni - koszty

  • Pływanie korekcyjne dla dzieci w Gdyni

Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone