Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Tekst alternatywny. Aby poprawnie wyświetlić stronę, zainstaluj FLASH PLAYER.

Nauka pływania dla dzieci

Nauka pływania dla dzieci odbywa się na pływalniach: Chylonia, Rumia, Obłuże, Karwiny, Witomino, Gdynia, Kosakowo

Nauka pływania dla dzieci prowadzona jest w grupach w zależności od stopnia zaawansowania uczniów i na różnych pływalniach (basenach) podział jest następujący:

Nauka pływania dla dzieci - Kosakowo Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Chylonia Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Obłuże Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Witomino Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Karwiny Nauka pływania dla dzieci - Rumia
Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Adresy pływalni:


Nauka pływania dzieci odbywa się 2 razy w tygodniu po 45 min. (istnieje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin w tygodniu).


Nauka pływania dla dzieci - program - obejmuje pływalnie: Rumia, Obłuże, Karwiny, Witomino, Chylonia, Gdynia, Kosakowo

Nauka pływania dla dzieciNauka pływania dzieci jest dostosowana do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

Nauka pływania dla dzieci prowadzona programowo pozwala m.in.na:

 • naukę wszystkich stylów pływackich, nawrotów oraz skoków startowych i startów
 • poznanie podstaw nurkowania, płetwonurkowania, ratownictwa
 • poprawę poziomu wydolności fizycznej i zwiększenie siły mięśniowej oraz wytrzymałości
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
 • poprawę sprawności układu krążenia oraz układu oddychania
 • zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu

Nauka pływania dla dzieciNauka pływania dzieci - program (w wielkim skrócie):

 • oswojenie ze środowiskiem wodnym, przezwyciężanie lęku przed wodą oraz ograniczenie wpływu przyczyn lęku
 • ćwiczenia wypornościowe, korek, meduza - przodem i tyłem z przyborami i bez przyborów
 • leżenia w pozycji na piersiach i na plecach z pomocą i bez pomocy (deski pływackie itp.)
 • poślizgi w pozycji przodem i tyłem
 • ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia napędowe
 • nauka pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
 • nauka pływania stylem dowolnym (kraul)
 • nauka pływania stylem klasycznym (żabka)
 • nauka pływania stylem motylkowym (delfin)
 • skoki elementarne, skoki startowe, start do pływania na grzbiecie
 • nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
 • podstawy płetwonurkowania, podstawy ratownictwa
 • korygowanie wad postawy,
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku

Zapisy na nowy semestr

 • Zapisy na nowy semestr telefonicznie:
      kom. 502 066 762 lub 502 316 278
  albo drogą mailową:
      
  Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz rok urodzenia.
 • W przypadku kiedy uczestnik zapisuje się po raz pierwszy do "Pływaczka" należy określić stopień zaawansowania w pływaniu (np. jak długo uczy się pływać, iloma stylami pływa itp.).
 • Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje potwierdzenie zapisu oraz informację o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć i sposobie opłaty semestru.
 • Szkółka Pływania "PŁYWACZEK" opracowała autorski program nauki pływania, który został stworzony z myślą o dzieciach. Warto zaznaczyć, że nasz autorski program nauki pływania dla dzieci został dopuszczony przez władze oświatowe do użytku szkolnego i jest realizowany na pływalniach:
 • nauka pływania Rumia, Gdynia - Karwiny, Gdynia - Witomino, Gdynia - Obłuże, Gdynia - Chylonia, Gmina - Kosakowo.

Koszty lekcji w grupie


Koszty lekcji pojedynczej

 • Nauka pływania dla dzieci  50 zł / 45 min.

Koszty lekcji indywidualnych

 • KARTA WSTĘPU 10 WEJŚĆ 600 zł. plus specjalny bilet wstępu:
  Nauka pływania dla dzieci 10 lekcji 45min.
  Nauka pływania dla dzieci lekcja 60 zł / 45 min. plus specjalny
      bilet wstępu na pływalnię (cenę
      biletu ustala kierownik pływalni)
  Nauka pływania dla dzieci terminy do uzgodnienia z trenerem
Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone