Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Kursy ratownicze, na ratownika WOPR

Kursy ratownicze, na ratownika WOPR odbywa się na pływalniach: Chylonia, Obłuże, Karwiny, Witomino, Rumia, Gdynia

Kursy ratownicze, na ratownika WOPR
 • Gdynia - Chylonia Zespół Szkół Nr 3 ul. Gospodarska 1
                   wtorek, czwartek godz.17.30 - 19.45


Kursy ratownicze, stopień: MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Kursy ratownicze, na ratownika WOPRCelem kursu jest przygotowanie młodszego ratownika do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem.
Kursy ratownicze, stopień: MŁODSZY RATOWNIK WOPR, wymagania formalne:

 • Uczestnikiem kursu może być osoba niepełnoletnia.
 • Karta pływacka.
 • Pozytywne zaliczenie sprawdzianu wstępnego, na który składa się:
  • przepłynięcie dystansu 50m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund,
  • przepłynięcie pod wodą minimum15 m (start z powierzchni wody),
  • wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25m.

Kursy ratownicze, stopień: RATOWNIK WOPR

Kursy ratownicze, na ratownika WOPRCelem kursu jest przygotowanie ratownika WOPR do samodzielnej pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci i obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do prowadzenia szkolenia podstawowego członków WOPR.
Kursy ratownicze, stopień: RATOWNIK WOPR, wymagania formalne:

 • Ukończony 18 rok życia.
 • Ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy.
 • Posiadanie co najmniej 12 miesięcy uprawnień młodszego ratownika WOPR.
 • Staż godzinowy co najmniej 100 godzin w charakterze ratownika wpisany do legitymacji członka WOPR.
 • Specjalna karta pływacka.
 • Posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym:
  • motorowodne
  • żeglarskie
  • trenera lub instruktora
  • lekarza medycyny
  • pielęgniarki
  • ratownika medycznego po studium policealnym
  • przewodnika turystyki kajakowej
  • nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego)
  • instruktora innych sportów, dyscyplin wodnych
 • Pozytywne zaliczenie sprawdzianu wstępnego, na który składają się:
  • przepłynięcie dystansu 100m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1:40 min.
  • holowanie współćwiczącego na dystansie 50m, płynąc na grzbiecie z pracą nóg do żabki i chwytem oburącz stosowanym w ratownictwie wodnym
  • nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość min.25m.

Kursy ratownicze, stopień: MŁODSZY RATOWNIK WOPR - koszty

 • Cena kursu plus opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne w WOPR 620zł.

Kursy ratownicze, stopień: RATOWNIK WOPR - koszty

 • Cena kursu plus opłaty egzaminacyjne i rejestracyjne w WOPR 620zł.
Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone