Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Kursy nurkowania i na płetwonurka, nurkowanie, szkolenia nurkowe

Kursy nurkowania i na płetwonurka, nurkowanie, szkolenia nurkowe CMAS

Kursy nurkowania i na płetwonurka, nurkowanie, szkolenia nurkoweCMAS (światowa Konfederacja Działalności Podwodnej) jest francuską organizacją nurkową. Jej założyciele, obok promocji nurkowania swobodnego, zajęli się wspieraniem tworzenia federacji narodowych oraz ujednoliceniem programów szkoleniowych. Głównym celem CMAS jest rozwój i popieranie wszelkich dostępnych sposobów służących poznaniu i ochronie podwodnego świata podczas szeroko rozumianej działalności wodniackiej i podwodnej. W Polsce istnieje pod nazwą KDP/CMAS. Komisja Działalności Podwodnej powstała przy Zarządzie Głównym PTTK w roku 1956.


Kursy KDP/CMAS obejmują:

 • Szkolenie Wstępne KDP/CMAS (0)
 • Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS(PM)
 • Płetwonurek KDP/CMAS * (P1)
 • Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)
 • Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)
 • Nurkowania Wrakowo-Morskie (WM1)

Kursy nurkowania i na płetwonurka, nurkowanie, szkolenia nurkowe PADI

Kursy nurkowania i na płetwonurka, nurkowanie, szkolenia nurkowePADI (Professional Association of Diving Instructors - Stowarzyszenie Zawodowych Instruktorów Nurkowania) jest największą na świecie organizacją zajmującą się szkoleniem nurków i instruktorów. PADI określa standarty potrzebne do szkolenia nurków, prowadzi specjalistyczne kursy oraz wydaje certyfikaty nurkowe. Członkowie otrzymują materiały szkoleniowe, obsługę serwisową oraz informację dotyczące możliwych form szkolenia swoich członków. Kończąc kurs PADI uzyskujesz certyfikat uznawany na całym świecie.


Kursy PADI obejmują:

 • Open Water Diver
 • Advanced Open Water Diver
 • Rescue Diver (Nurek Ratownik)
 • Medic First Aid
 • Divemaster
 • Kursy specjalistyczne


Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe PADI - koszty

 • Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe PADI

Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe CMAS - koszty

 • Kursy nurkowania, szkolenia nurkowe PADI
Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone