Nauka pływania dla dzieci Gdynia

Tekst alternatywny. Aby poprawnie wyświetlić stronę, zainstaluj FLASH PLAYER.

Doskonalenie pływania dla dzieci, dorosłych we wszystkich stopniach zaawansowania

Doskonalenie pływania dla dzieci, dorosłych odbywa się na pływalniach: Chylonia, Obłuże, Karwiny, Witomino, Rumia, Gdynia, Kosakowo

Doskonalenie pływania prowadzone jest w grupach w zależności od stopnia zaawansowania uczniów i na różnych pływalniach (basenach) podział jest następujący:

Nauka pływania dla dzieci - Kosakowo Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Chylonia Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Obłuże Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Witomino Nauka pływania dla dzieci - Gdynia Karwiny Nauka pływania dla dzieci - Rumia
Doskonalenie pływania

Adresy pływalni:


Doskonalenie pływania dla dzieci we wszystkich stopniach zaawansowania odbywa się 2 razy w tygodniu po 45 min. (istnieje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin w tygodniu) w godzinach 17.30, 18.15, 19.00.

Doskonalenie pływania dla dorosłych we wszystkich stopniach zaawansowania odbywa się 2 razy w tygodniu po 45 min. (istnieje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin w tygodniu) w godzinach 19.00.


Szkółka Pływania "PŁYWACZEK" opracowała autorski program nauki pływania, który realizujemy na kursach z dziećmi oraz dorosłymi. Program nasz umożliwia doskonalenie pływania we wszystkich stopniach zaawansowania, niezależnie od wieku. Dlatego każdy, bez względu na reprezentowany przez siebie poziom zaawansowania pływackiego otrzyma odpowiedni zestaw ćwiczeń i zadań ruchowych potrzebnych do własnego, indywidualnego rozwoju umiejętności pływackich. Tak więc zapraszamy na nasze kursy doskonalenia pływania, by w praktyce przekonać się o wyjątkowości naszego programu.


Doskonalenie pływania we wszystkich stopniach zaawansowania - program

Doskonalenie pływaniaDoskonalenia pływania - program jest dostosowany do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: podwyższanie umiejętności pływackich dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych, podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie uczestnika zajęć w zasób umiejętności ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu, podwyższanie możliwości aerobowych organizmu, zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.

Doskonalenie pływania prowadzone programowo pozwala m.in.na:

 • rzeczywiste doskonalenie technik pływania
 • naukę nieznanych technik pływackich
 • poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
 • poprawę poziomu wydolności fizycznej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
 • poprawę sprawności układu krążenia
 • poprawę sprawności układu oddychania
 • zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu

Doskonalenie pływaniaDoskonalenie pływania - program (w wielkim skrócie):

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia napędowe
 • skoki elementarne
 • skoki startowe
 • start do pływania na grzbiecie
 • nauka pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
 • nauka pływania stylem dowolnym (kraul)
 • nauka pływania stylem klasycznym (żabka)
 • nauka pływania stylem motylkowym (delfin)
 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
 • doskonalenie pływania stylem dowolnym (kraul)
 • doskonalenie pływania stylem klasycznym (żabka)
 • doskonalenie pływania stylem motylkowym (delfin)
 • nauczanie i doskonalenie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
 • podstawy płetwonurkowania
 • podstawy ratownictwa
 • korygowanie wad postawy
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku

Zapisy na nowy semestr

 • Zapisy na nowy semestr telefonicznie:
      kom. 502 066 762 lub 502 316 278
  albo drogą mailową:
      
  Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz rok urodzenia.
 • W przypadku kiedy uczestnik zapisuje się po raz pierwszy do "Pływaczka" należy określić stopień zaawansowania w pływaniu (np. jak długo uczy się pływać, iloma stylami pływa itp.).
 • Po wysłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje potwierdzenie zapisu oraz informację o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć i sposobie opłaty semestru.

Koszty lekcji w grupie


Koszty lekcji pojedynczej

 • Nauka pływania dla dzieci  45 zł / 45 min.

Koszty lekcji indywidualnych

 • KARTA WSTĘPU 10 WEJŚĆ 600 zł. plus specjalny bilet wstępu:
  Nauka pływania dla dzieci 10 lekcji 45min.
  Nauka pływania dla dzieci lekcja 60 zł / 45 min. plus specjalny
      bilet wstępu na pływalnię (cenę
      biletu ustala kierownik pływalni)
  Nauka pływania dla dzieci terminy do uzgodnienia z trenerem

Zajęcia dla dorosłych

 • Sportowe zajęcia dla dorosłych
Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone