Logo - SZKOŁA PŁYWANIA PŁYWACZEK.

Aquathlon - regulamin

Facebook
Aquathlon dla dzieci zapisy
Regulamin
Informacje
Program
Biuro zawodów
Schematy tras na zawodach
Wyniki

REGULAMIN

Aquathlon dla dzieci i młodzieży PŁYWAM, BIEGAM zostanę IRONMAN - em.

AQUATHLON

jest wszechstronnym sportem wytrzymałościowym, w którym zawodnik indywidualnie pokonuje część pływacką, a następnie biegową, jednym ciągiem, a końcowy rezultat obejmuje również czas przebierania.


CEL

 • popularyzacja aquathlonu jako wszechstronnej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży
 • sportowa aktywizacja osiedlowego środowiska
 • promocja Klubu Sportowo Rekreacyjnego TOPACTIVE, Szkoły Pływania "Pływaczek", Fundacji "Źródło Radości" im. X. Piotra Mazura, Grupy ENERGA, Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdyni, Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni oraz działalności Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże.
 • wyłonienie najlepszych uczniów w aquathlonie

Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Klub Sportowo Rekreacyjny TopActive
 • Szkoła Pływania "Pływaczek"
 • Fundacja "Źródło Radości" im. X. Piotra Mazura
 • Grupa ENERGA
 • Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni
 • Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni
 • Rada Dzielnicy Gdynia Obłuże

Miejsce i termin zawodów

 • Zawody rozgrywane będą na pływalni i terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdyni ul. Adm. J. Unruga 88 w sobotę dnia 15. 09. 2018 r.
 • Start pierwszego zawodnika o godzinie 10:00.
 • Biuro zawodów mieści się na sali gimnastycznej (czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 – 9.30)
 • Weryfikacja zawodników w biurze od godz. 8.00 - 9.30 na sali gimnastycznej (nie czekaj na ostatnią chwilę !!!). Rodzice lub prawni opiekunowie osoby niepełnoletniej wypełnią zgodę na udział dziecka w zawodach i oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w aquathlonie (potrzebny dowód osobisty).
 • Godz. 9.30 ceremonia otwarcia zawodów na sali gimnastycznej.
 • Zbiórka i odprawa techniczna dla wszystkich zawodników o godz. 9.35 na sali gimnastycznej.
 • Trasa pływacka - na pływalni o długości ok. 16 m.
 • Trasa biegowa – wybieg ze szkoły i teren wokół szkoły, trasa piaszczysto betonowa.

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.plywaczek.gd.pl do czwartku 13. 09. 2018 r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu. Obowiązuje limit zawodników: 100 osób.
 • W dniu zawodów od godz. 8.00 – 9.30 należy zgłosić się do biura celem weryfikacji. Rodzice lub prawni opiekunowie osoby niepełnoletniej wypełnią zgodę na udział dziecka w zawodach i oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w aquathlonie (potrzebny dowód osobisty).
 • Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem.
 • Warunkiem dopuszczenia dziecka do startu jest wypełnienie zgody na udział dziecka w zawodach i oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w aquathlonie oraz obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Opiekę nad dzieckiem przed, w trakcie i po zawodach sprawuje rodzic (pełnoprawny opiekun).
 • Zawodnicy muszą posiadać sprzęt pływacki: kostium, slipy pływackie, czepek oraz strój biegowy: spodenki, obuwie sportowe, koszulka (niedozwolone jest bieganie bez koszulki) lub strój triathlonowy.

Program Zawodów:

 • Godz. 8.00 – 9.30 weryfikacja zawodników w biurze zawodów (nie czekaj na ostatnią chwilę !!!). Rodzice lub prawni opiekunowie osoby niepełnoletniej wypełnią zgody na udział dziecka w zawodach i oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w aquathlonie (potrzebny dowód osobisty i nr PESEL).
 • Godz. 9.30 ceremonia otwarcia zawodów.
 • Godz. 9.35 odprawa techniczna dla wszystkich zawodników na sali gimnastycznej.
 • Godz. 10.00 START DYSTANS KRÓTKI - rocznik 2009 i młodsi; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 10.30 START DYSTANS KRÓTKI - rocznik 2008; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 11.00 START DYSTANS ŚREDNI - rocznik 2007; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 11.30 START DYSTANS ŚREDNI - rocznik 2006; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 12.00 START DYSTANS ŚREDNI - rocznik 2005; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 12.30 START DYSTANS DŁUGI - rocznik 2003, 2004; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 13.00 START DYSTANS DŁUGI - rocznik 2000, 2001, 2002; przed startem wstawianie ubioru sportowego do strefy zmian.
 • Godz. 13.30 ceremonia rozdania nagród i zakończenie imprezy
 • W zależności od liczby zawodników zgłoszonych do poszczególnych dystansów, program godzinowy może nieznacznie ulec zmianie.

Kategorie wiekowe i dystanse:

 • rocznik 2009 i młodsi (DYSTANS KRÓTKI) Pływanie 32 m. (2 długości, każda długość na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 150 m.
 • rocznik 2008 (DYSTANS KRÓTKI) Pływanie 32 m. (2 długości, każda długość na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 150 m.
 • rocznik 2007 (DYSTANS ŚREDNI) Pływanie 64 m. (4 długości, każda długość na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 250 m.
 • rocznik 2006 (DYSTANS ŚREDNI) Pływanie 64 m. (4 długości, każda długość na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 250 m.
 • rocznik 2005 (DYSTANS ŚREDNI) Pływanie 64 m. (4 długości, każda długość na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 250 m.
 • rocznik 2003-2004 (DYSTANS DŁUGI) Pływanie 128 m. (8 długości, każde dwie długości na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 600 m.
 • rocznik 2000-2002 (DYSTANS DŁUGI) Pływanie 128 m. (8 długości, każde dwie długości na innym torze), bieg na terenie szkoły ok. 600 m.

Trasa:

 • Trasa pływacka - na pływalni o długości ok. 16 m.
 • Strefa zmian (obok pokoju ratownika) jest wydzielonym obszarem, gdzie zawodnicy ubierają strój i obuwie sportowe.
 • Trasa biegowa – wybieg ze szkoły i teren wokół szkoły, trasa piaszczysto betonowa.

Przepisy ogólne:

 • Kolejność dyscyplin: pływanie, bieg.
 • Przed startem każdy zawodnik otrzymuje numer startowy ( prawe ramie).
 • Po otrzymaniu numeru startowego zawodnicy układają swoje rzeczy w strefie zmian (spodenki, koszulkę, obuwie sportowe, ewentualnie ręcznik.), następnie udają się do strefy zbiórki przed startem i tu przygotowują się do startu.
 • Rodzice nie mają wstępu na nieckę pływalni. Mogą obserwować start z balkonu na pływalni.
 • Przygotowani zawodnicy w strefie zbiórki przed startem (na pływalni) rozgrzewają się na lądzie.
 • Na sygnał sędziego zawodnik rozpoczyna konkurencję pływacką na głębokiej stronie pływalni. Zawodnik pokonuje dystans pływacki, każdą długość na innym torze (zawodnik zalicza długość pływalni w momencie dotknięcia ściany, wykonuje nawrót lub przechodzi pod liną, następnie kontynuuje wyścig na innym torze itd.).
 • Zawodnik pływający 8 długości pokonuje dystans pływacki po dwie długości na tym samym torze, po czym każde następne dwie długości na innym torze.
 • Pomiar czasu rozpoczyna się w chwili startu w dyscyplinie pływackiej, kończy w momencie przekroczenia linii mety w dyscyplinie biegowej.
 • Zawodnicy startują na sygnał sędziego w odstępach ok. 1 min.
 • Strefa zmian zlokalizowana będzie obok pokoju ratownika.
 • Po ukończonym wyścigu zawodnicy udają się do szatni i tu się ubierają.
 • O kolejności w wyścigu decyduje najlepszy osiągnięty całkowity czas (pływanie, czas w strefie zmian, bieganie).
 • Rozdanie nagród przewidziane jest po zakończeniu konkurencji przez wszystkich zawodników.

Nagrody:

AQUATHLON zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorie: rocznik 2009 i młodsi, rocznik 2008, rocznik 2007, rocznik 2006, rocznik 2005, rocznik 2003-2004 razem, rocznik 2000-2002 razem, osobno chłopcy i dziewczęta. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i puchary. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki zostaną nagrodzeni okolicznościowymi medalami za ukończenie aquathlonu.


Wyniki:

Wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej głównego organizatora: www.plywaczek.gd.pl.


Ochrona danych osobowych:

 • Dane osobowe uczestników AQUATHLONU dla dzieci i młodzieży PŁYWAM, BIEGAM zostanę IRONMAN -em będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • Dane osobowe uczestników AQUATHLONU będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w AQUATHLONIE dla dzieci i młodzieży PŁYWAM, BIEGAM zostanę IRONMAN -em. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poz. 883.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Postanowienia końcowe:

 • Komisję sędziowską wyznacza organizator.
 • Sędziowanie odbywać się będzie wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu. W niektórych przypadkach sędziowie mogą odstąpić od rygorystycznego przestrzegania przepisów.
 • Wszystkie protesty mogą być zgłaszane do momentu rozpoczęcia dekoracji.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny zawodów.
 • Sędzią głównym zawodów jest Piotr Rybiński - trener Klubu Sportowo Rekreacyjnego TopActive.
 • Wszystkich uczestników w ramach AQUATHLONU dla dzieci PŁYWAM, BIEGAM zostanę IRONMAN -em obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo - telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych , wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników aquathlonu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD - Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do startu w konkurencji pływanie i bieg z numerem startowym, pod karą dyskwalifikacji.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.
 • Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię w gestii uczestników.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.